Spalio 16, 2019

karštieji darbai lietuviškai

Dabar pagaliau galime pasiūlyti karštųjų darbų internetinius kursus lietuvių kalba! Visi atliekantys karštuosius darbus privalo turėti Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos pažymėjimą. Šis kursas jau prieinamas norvegų ir lenkų kalba bei netrukus bus pasiekiamas ir anglų kalba.

Daugiau apie kursus skaitykite čia: Karštieji darbai lietuvių kalba
Karštieji darbai yra darbai, kuriuose naudojamos mašinos ir įranga, sukurianti kibirkštis ir šilumą, galinčią sukelti gaisrą.

Karštas darbas apima atviros liepsnos, karšto oro, suvirinimo, pjovimo ir (arba) šlifavimo įrangos naudojimą.

Reikalavimus karštiesiems darbams galima rasti tiek Norvegijos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, tiek draudimo sutarčių saugos nuostatuose.

Baigę kursą ir pateikę praktinio gesinimo praktikos dokumentus, gausite karštųjų darbų pažymėjimą bei įgūdžius, kaip saugiai atlikti karštuosius darbus.

Kursas yra patvirtintas Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos.